logo Rodenet

Scroll scroll
Nieuws

Dertig jaar Historische Kring Kerkrade

Speciaal lustrumboek
Kerkrade Onderweg

De Stichting Historische Kring Kerkrade presenteert onder de titel Kerkrade Onderweg haar twintigste jaarboek.

Deze keer een speciaal boekwerk. De stichting bestaat dertig jaar en de uitgave van deel 20 is deze keer geheel gewijd aan portretten van personen, die een bijzondere rol vervulden in de samenleving van Kerkrade en Eygelshoven. Markante mensen zoals onder meer Gerard Kreijen, Nico Ploum, Jos Stassen, Thijs Wöltgens en Netta Crousen worden beschreven tegen de achtergrond van hun historische context. In totaal staan twintig personen in het boek met talrijke foto’s vermeld.

De personen die in het boek worden beschreven zijn slechts een kleine greep uit een groot aantal inwoners van Kerkrade die op hun eigen wijze kleur hebben gegeven aan de stad of streek, of waren van regionale, provinciale of zelfs nationale betekenis.

Onder de titel Kerkrade Onderweg wordt door de stichting elk jaar een boek uitgegeven met artikelen die iets vertellen over hoe Kerkrade zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld van een klein dorp tot een middelgrote stad. Dit jaar is dus gekozen voor het portretteren van twintig bekende Kerkradenaren. Het lustrumboek wordt wederom mogelijk gemaakt dankzij de inzet van veel vrijwilligers die als schrijver, fotograaf of redacteur aan de totstandkoming van het boek hebben meegewerkt. Zonder de professionele steun en de nauwe betrokkenheid van boekhandel/uitgeverij Deurenberg is Kerkrade Onderweg echter niet mogelijk.

Deel 20 van Kerkrade Onderweg wordt op donderdag 24 november om 16.00 uur gepresenteerd in het oude kerkje aan de Kerkberg 1 in Eygelshoven. Na de feestelijke uitreiking is aansluitend een gezellige nazit in zorgcentrum Laethof aan de Putstraat 1 in Eygelshoven. Het boek telt 200 pagina’s en is vervolgens verkrijgbaar bij alle Kerkraadse boekhandelaren, kosten 16,50 euro. U kunt bij de aanbieding van het eerste exemplaar ook zélf aanwezig zijn. Vanwege de beperkte ruimte en de catering dient u zich vóór 17 november aan te melden via historischekringkerkrade@gmail.com.

Onderschrift foto:
Kunstkring Kerkrade op excursie in het openluchtmuseum in Arnhem in 1956. Foto: R. Moonen.

Afbeeldingen worden geladen
PARTICIPANT_LOADING

Aanmelden als deelnemer

Uw vereniging of heemkunde kring ook een eigen website?

Meld jouw organisatie aan

Social Feed

Loading Social feed
Statistieken worden geladen

Rodenet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae