logo Rodenet Stichting WMC

Deelnemers overzicht
Stichting WMC
Postbus 133
Kerkrade, 6460 AC
+31 - (0)45 - 545 50 00

Stichting WMC

WELKOM op de openingspagina van het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade. Voor velen is het WMC een begrip. Een vierjaarlijks festival, dat bekend staat als het wereldkampioenschap voor de blaasmuziek. Een olympiade voor amateur-muzikanten, waarvoor al ontelbare deelnemers en bezoekers de weg naar Kerkrade hebben gevonden. Enerzijds staat het WMC voor prestaties van uitzonderlijk niveau. Groot zijn de spanningen tijdens de wedstrijd en de opluchting, als een goede uitslag is behaald. Maar het is ook een feest van echte verbroedering, vol van sfeer en gezelligheid. Hoe vaak was niet sprake van levenslange vriendschappen, die tussen deelnemers en hun gastgezinnen zijn ontstaan. De geschiedenis van het WMC begon in 1951. Er vond toen een Internationaal Muziek Concours plaats, waar het WMC van 1954 op voortborduurde. Al meteen was het een combinatie van concours en volksfeest, met ruimte voor een serie galaconcerten. Intussen zijn al tal van wereldberoemde muzikanten tijdens zo’n galaconcert opgetreden. Sinds 1954 gebeurden de marswedstrijden in het gemeentelijk sportpark van Kaalheide. Dit stadion met atletiekbaan was een ideale plek voor de latere showwedstrijden. De concertwedstrijden speelden zich vanaf 1966 af in de Rodahal. Met de constructie van de hal kwam er voor het eerst een vaste accommodatie om toegewijd te musiceren. Tijdens ieder WMC dienden zich honderden gezelschappen aan voor het spektakel. Reeds sinds 1954 waren diverse werelddelen vertegenwoordigd (waar het deelnemersveld zich in 1951 nog beperkte tot Europa). Uit landen als Spanje en Japan bliezen korpsen hun partijtje mee, en uit landen als de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland zetten zij hun beste beentje voor. De invloed, die het Wereld Muziek Concours op de ontwikkeling van de blaasmuziek heeft uitgeoefend, was enorm stimulerend. Voor een belangrijk deel lag dat aan de aandacht, die de organisatie steeds voor educatie en vernieuwing heeft gehad. De waardevolle initiatieven, die in de loop van de tijd zijn genomen, zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Enkele voorbeelden zijn de komst van een dirigentenwedstrijd (1970), een muziekscholenfestival (1985) en een concertwedstrijd voor slagwerkensembles (1993). Het tiende WMC zag de invoering van een concertafdeling voor de toporkesten en het dertiende WMC kende voor het eerst een onderdeel marsparade (tegenwoordig in het Parkstad Limburg Stadion). Via zoektermen kunt u beelden oproepen uit een rijke geschiedenis, waaraan de gemeente Kerkrade de bijnaam klankstad te danken heeft. Misschien gaat de belangstelling wel uit naar een bepaald jaar, een zeker evenement of een bepaalde vereniging. Het resultaat betekent waarschijnlijk een feest der herkenning (zo niet een eerste kennismaking). Deze digitale tentoonstelling staat voor een soort werk in uitvoering. Het is namelijk de bedoeling, dat zij voortdurend wordt uitgebreid en aangepast. Materiaal, dat volgens u een plaats in de tentoonstelling verdient, is daarom altijd welkom - en datzelfde geldt voor adviezen ter verbetering. Tot slot wil de Stichting WMC u een aangename verkenningstocht toewensen door de expositie! ____________________________________________________________________ Voor actuele informatie over de Stichting Wereld Muziek Concours kunt u terecht bij de website: www.wmc.nl. Contact: WMC Kerkrade Postbus 133 6460 AC Kerkrade Nederland Tel: 0031 - (0)45 - 5455000 Fax: 0031 - (0)45 - 5353111 Email: info@wmc.nl

Afbeeldingen worden geladen

Social Feed

Loading Social feed

Rodenet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae